Preukaz študenta Preukaz študenta

Cestuj jednoduchšie s Preukazom tvojej školy

Preukaz žiaka a Preukaz študenta platí vo verejnej doprave
na celom Slovensku ako dopravná karta.

S jedným preukazom môžeš cestovať:

 • vo všetkých prímestských autobusových linkách a MHD za cenu zľavneného cestovného
 • vo vlakoch ZSSK bezplatne (na využívanie bezplatnej prepravy v železničnej doprave je potrebná registrácia, aktuálne informácie nájdeš na www.zssk.sk)

 • vo vlakoch Leo Express so zľavneným cestovným

Preukaz žiaka vydáva ako doklad tvoja škola a potvrdzuje ním, že si žiakom strednej školy (alebo základnej školy) a môžeš využívať všetky služby, ktoré tvoja škola poskytuje pre tento preukaz. Preukaz žiaka si môžeš objednať priamo na škole alebo online.

Preukaz v doprave

Tvoj preukaz platí ako dopravná karta vo verejnej doprave na celom Slovensku. Na preukaze je aktívna elektronická peňaženka dopravcu, na ktorú si môžeš nabíjať kredit na cestovné, platiť z kreditu na preukaze zľavnené cestovné lístky v autobusoch alebo kupovať zľavnený predplatný cestovný lístok (električenku) priamo na preukaz.

S jedným preukazom a elektronickou peňaženkou cestuješ u všetkých dopravcov na Slovensku. Zoznam dopravcov akceptujúcich preukaz nájdeš na stránke Spolupráca. Nepotrebuješ tak vlastniť inú kartu na cestovanie*.


*Výnimka pre dopravu - v rámci tejto dopravy nie je možné použiť preukaz ako dopravnú kartu, len ako doklad preukazujúci, že si žiakom školy: Integrovaná doprava Banskobystrický kraj, MHD Nitra a MHD Trenčín a MHD Ružomberok.

Preukaz v UBIAN

Pridaj si svoj preukaz do Ubianu, v apke alebo na webe nájdeš skvelé funkcie:

 • jednoducho online dobiješ kredit alebo kúpiš predplatný cestovný lístok na dva kliky
 • preukaz si môže pridať do svojho účtu aj rodič a kupuje kredit/predplatný lístok na tvoj preukaz
 • notifikácie o končiacej platnosti predplatného cestovného lístka, stav kreditu
 • informácia o platnosti nároku na zľavu a možnosť predĺženia zľavy online
 • prehľad transakcií v autobusovej doprave
 • cestovné poriadky, meškanie spojov, obľúbené spoje či zastávky
 • zbieraš zelené kilometre za každú jazdu v autobusovej doprave

Nárok na zľavu v doprave

Nárok na zľavu v doprave je zapísaný výlučne na čipe preukazu a je platný jeden školský rok. Na novom preukaze je zapísaná platnosť pre prvý ročník. Pre ďalší školský rok si predĺžiš platnosť zľavy v doprave jednoducho:

 • zaplatíš poplatok cez Ubian alebo SMS
 • aktivuješ si túto zľavu na čipe preukazu priložením na UNIterminál

Viac informácií ako si predĺžiš zľavu na dopravu nájdeš v časti Prolongácia

Preukaz žiaka v systémoch školy a knižníc

Ak to tvoja škola umožňuje, preukaz slúži na tvoju identifikáciu v škole, ako prístupová karta do školy ako aj stravovacia karta. Rovnako môžeš preukaz použiť ako knižničný pas vo vybraných knižniciach.

Typy preukazov žiaka

Škola môže vydávať dva typy preukazov žiaka, ktoré v rámci dopravy a systémov školy majú rovnakú funkciu. Tu je porovnanie funkcií oboch preukazov:
Funkcie preukazuPreukaz žiaka s vizuálom UbianPreukaz žiaka s vizuálom ISIC/EURO 26
Zľava a použitie v doprave
Použitie v školských systémoch
Komerčné zľavy
Medzinárodná licencia ISIC/EURO 26
Cena nového preukazu12,00 €25,00 €
Predĺženie platnosti pre dopravu3,60 €3,60 €
Predĺženie platnosti licencie ISIC0 €13,00 €

Strata preukazu a objednávka duplikátu

Pri strate alebo poškodení preukazu si môžeš objednať duplikát tvojho preukazu. Pôvodný preukaz bude zablokovaný.

Duplikát preukazu si vybavíš jednoducho:

 • vyplníš objednávku preukazu a vyberieš si spôsob doručenia (do školy, domov)
 • zaplatíš za duplikát a duplikát ti bude doručený do 3 pracovných dní

Preukaz študenta je pre teba doklad, ktorý potvrdzuje, že si študentom vysokej školy I., II. alebo III. stupňa študijného programu a môžeš využívať všetky poskytnuté zľavy a služby, ktoré tvoja vysoká škola poskytuje.

Preukaz v doprave

Tvoj preukaz platí ako dopravná karta vo verejnej doprave na celom Slovensku. Na preukaze je aktívna elektronická peňaženka dopravcu, na ktorú si môžeš nabíjať kredit na cestovné, platiť z kreditu na preukaze zľavnené cestovné lístky v autobusoch alebo kupovať zľavnený predplatný cestovný lístok (električenku) priamo na preukaz.

S jedným preukazom a elektronickou peňaženkou cestuješ u všetkých dopravcov na Slovensku. Zoznam dopravcov akceptujúcich preukaz nájdeš na stránke Spolupráca. Nepotrebuješ tak vlastniť inú kartu na cestovanie*.


*Výnimka pre dopravu - v rámci tejto dopravy nie je možné použiť preukaz ako dopravnú kartu, len ako doklad preukazujúci, že si žiakom školy: Integrovaná doprava Banskobystrický kraj, MHD Nitra a MHD Trenčín a MHD Ružomberok.

Preukaz v UBIAN

Pridaj si svoj preukaz do Ubianu, v apke alebo na webe nájdeš skvelé funkcie:

 • jednoducho online dobiješ kredit alebo kúpiš predplatný cestovný lístok na dva kliky
 • preukaz si môže pridať do svojho účtu aj rodič a kupuje kredit/predplatný lístok na tvoj preukaz
 • notifikácie o končiacej platnosti predplatného cestovného lístka, stav kreditu
 • informácia o platnosti nároku na zľavu a možnosť predĺženia zľavy online
 • prehľad transakcií v autobusovej doprave
 • cestovné poriadky, meškanie spojov, obľúbené spoje či zastávky
 • zbieraš zelené kilometre za každú jazdu v autobusovej doprave

Nárok na zľavu v doprave

Nárok na zľavu v doprave je zapísaný výlučne na čipe preukazu a je platný jeden školský rok. Na novom preukaze je zapísaná platnosť pre prvý ročník. Pre ďalší školský rok si predĺžiš platnosť zľavy v doprave zaplatením poplatku na svojej vysokej škole a aktivuješ si túto zľavu na čipe preukazu priložením na terminál v tvojej škole alebo v sieti verejných terminálov.

Pre tieto vybrané vysoké školy platí individuálny výber, kedy poplatok zaplatíš na Ubiane a nie na škole:
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Univerzita Komenského v Bratislave

Viac informácií ako si predĺžiš zľavu na dopravu nájdeš v časti Prolongácia

Preukaz študenta v systémoch školy a knižníc

Ak to tvoja škola umožňuje, preukaz slúži na tvoju identifikáciu v škole, ako prístupová karta do školy ako aj stravovacia karta. Rovnako môžeš preukaz použiť ako knižničný pas vo vybraných knižniciach.
Akademické knižnice ako aj štátne vedecké knižnice akceptujú používanie preukazu študenta ako náhrady papierového čitateľského preukazu alebo ako elektronický vstup do systémov knižnice.

 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 240/9, Banská Bystrica
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 7315, Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica v Bratislave, Ventúrska 11, Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 8/10, Košice
 • Univerzitná knižnica pri Technickej univerzite v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, Nitra
 • Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, T.G.Masaryka, Zvolen

Pre používanie Preukazu žiaka a Preukazu študenta v doprave aj ďalší školský rok si predĺži platnosť preukazu v doprave zaplatením poplatku za predĺženie zľavy v doprave a aktiváciou zľavy na čipe preukazu.

Predĺženie platnosti zľavy cez Ubian

 1. Prihlás sa do aplikácie alebo na web Ubian. Ak nemáš registrovaný svoj preukaz, pridaj si ho v apke cez Preukaz študenta v Môj Ubian alebo po kliku na dlaždicu Preukaz študenta. Na webe Ubian si pridáš Preukaz študenta cez Nová karta. Ak máš registrovaný preukaz nájdeš ho medzi kartami (ikona karty v hornej lište).

 2. Na zobrazenom preukaze máš aktuálne informácie o platnosti tvojho preukazu.

 3. Nárok na zľavu v doprave na ďalší školský rok si predĺžiš zaplatením poplatku vo výške 3,60 € dvoma spôsobmi:
  Platba bankovou kartou, Apple Pay alebo Google Pay – klikni na Predĺžiť kartou a zaplatíš poplatok za predĺženie zľavy jednoducho platobnou kartou. Po platbe ti príde notifikačný mail o zrealizovanej platbe.
  Platba cez SMS v aplikácii - klikni na Predĺžiť cez SMS a aplikácia ti automaticky predvyplní SMS, ktorú stačí odoslať. Potvrdzujúca SMS je spoplatnená sumou 3,60 €, ostatné SMS sú bezplatné.

 4. Po úspešnej platbe prilož preukaz na terminál v tvojej škole alebo na verejný terminál a zľava na dopravu na preukaze bude automaticky v čipe preukazu predĺžená.

Predĺženie platnosti zľavy cez SMS

 1. Text SMS je: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez diakritiky)

 2. SMS pošli na číslo 8844. Potvrdzujúca SMS je spoplatnená sumou 3,60 €, ostatné SMS sú bezplatné. V Ubiane môže poslať SMS automaticky predvyplnenú.

 3. Prilož preukaz na terminál v tvojej škole alebo na verejný terminál a zľava na dopravu bude automaticky v čipe preukazu predĺžená.

Sieť verejných UNITerminálov

Aktiváciu zľavy na čipe po zaplatení prolongačného poplatku okrem terminálu na tvojej škole môžeš vykonať aj na verejnom UNITerminále. Zoznam verejných UNIterminálov aj s ich umiestnením:

 • Banská Bystrica, Ulica 29.augusta, Hlavná železničná stanica (zákaznícke centrum ZSSK)

 • Bratislava, Hodžovo námestie 1, Predajňa Dopravného podniku BA (podchod)

 • Bratislava, Námestie Franza Liszta, Hlavná železničná stanica (zákaznícke centrum ZSSK)

 • Košice, Bardejovská 373/6, Dopravný podnik mesta Košice

 • Košice, Rooseveltova 798/3, Dopravný podnik mesta Košice

 • Košice, Staničné námestie 1459, Hlavná železničná stanica (zákaznícke centrum ZSSK

 • Liptovský Mikuláš, Komenského 500/10, Evanjelická spojená škola

 • Nitra, Golianova 68, Gymnázium Golianova(vo vestibule)

 • Poprad, Železničná 4423, Hlavná železničná stanica

 • Prešov, Weberova 6967/2, Predaj cestovných lístkov – DPMP

 • Prešov, Námestie Kráľovnej pokoja 4791/3, Predaj cestovných lístkov - DPMP (Družba)

 • Ružomberok, Žilinská cesta 1646/25, Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (vo vestibule)

 • Trenčín, Študentská 1639/2, Trenčianska univerzita (v budove B a C pri vrátnici)

 • Trnava, Kollárova, Hlavná železničná stanica (zákaznícke centrum ZSSK)

 • Zvolen, T.G. Masaryka 24, Technická univerzita vo Zvolene (v hlavnej budove)

 • Žilina, P. O. Hviezdoslava, Hlavná železničná stanica (zákaznícke centrum ZSSK)

Informácie sú určené pre všetkých držiteľov Preukazu žiaka stredných a základných škôl a študentov vybraných vysokých škôl, na ktorých je zavedené individuálne vyberanie poplatkov za predĺženie platnosti zľavy v doprave na preukazoch študenta VŠ:

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Univerzita Komenského v Bratislave

Preukazy študentov ostatných vysokých škôl sa predlžujú priamo na danej vysokej škole zaplatením poplatku za predĺženie platnosti.

Uži sa naplno zvýhodnené cestovanie so svojim Preukazom študenta a aplikáciou Ubian.